Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viasilkdreams silkdreams

July 19 2017

Brave
2953 30c3 500
Reposted fromhagis hagis

April 13 2017

Brave

April 06 2017

Brave
4361 c368
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender

March 30 2017

Brave

March 02 2017

Brave
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność

February 27 2017

Brave
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn/moje ulubione
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheroinee heroinee
Brave
5774 05e6
Reposted fromlouse louse viaheroinee heroinee
Brave
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viaheroinee heroinee
4804 2933 500
Brave
2047 5295
si
Reposted fromheroinee heroinee
Brave

Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana.  Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt,  Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest.  Ja też to lubiłem. ”
— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlanni lanni
Brave
Kiedy spotkałam Cię po raz pierwszy, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że będziesz dla mnie tak cholernie ważny. Patrząc na Ciebie nie wiedziałam, że to Twoją twarz będę widzieć, gdy zamknę oczy. Że każda chwila spędzona z Tobą będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w moim życiu. A rozmawiając z Tobą, nie wiedziałam, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem.
Reposted fromlanni lanni
Brave
2439 1284 500
Brave
1693 fbf3
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober

July 09 2015

Brave
5650 6352 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Brave
5659 d8f8
Reposted fromnazarena nazarena
Brave
5683 edb7 500
pan Miłosz...
Reposted fromBeetlebum Beetlebum
Brave
5779 8d85 500
to my love
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl